Hans Jørgen Juhler

Carl Baggers Alle 23. 2920 Charlottenlund

TLF: 29 25 92 87.    MAIL

Jalousi


I min parterapi kan vi sammen fjerne eller dæmpe din jalousi afgørende.

Det er derfor du skal benytte dig af min parterapi og ikke gå i din/jeres egen kamp med jalousien. Jalousi kan være ødelæggende for et kærlighedsforhold fordi den udløser et spil mellem jer, som bare gør det hele meget værre. Et spil med anklager og vrede. Med forsvar og modangreb. Med ensomhed og manglende forståelse af hinanden. Et spil som forværrer jalousien.

Det er derfor I skal søge hjælp.

Jalousi er ofte grundet i forskellige grænser hos de to eller i oplevelser af svigt. Men der forekommer også ubegrundet jalousi, hvor begge, når jalousien ikke er aktiveret, kan se, at der ingen grund er til at være jaloux. Uanset baggrunden er det afgørende, at se jalousien som et fælles problem så I sammen kan møde den og hjælpe hinanden i stedet for at blive fjender.

Det efterfølgende er skrevet ud fra min erfaring med jalousi i parterapi. Jalousi er en svær og frustrerende oplevelse for begge parter. Jeg har 15 år erfaring som psykoterapeut og 99% af mine terapier er parterapi. Det betyder, at jeg har en meget omfattende erfaring i at arbejde med jalousi i parterapi.

Jalousi er ofte en meget smertefuld og opslidende oplevelse. Ofte fører det til sammenstød i parforholdet, fordi jalousien opleves som urimelig og krænkende af den anden part. Men jalousien er ikke sådan til at styre. Tvært imod. Jo mere den bliver gjort forkert og forsøgt tvunget væk, des stærkere og mere utøjlelig bliver den. Jalousien er ofte uforståelig for begge parter. Oftest medvirker begge til at forstærke den.

Jalousi er lidt tabubelagt i vores kultur, for den forstås som usikkerhed og manglende kontrol. Men jalousien kan bruges positivt. Den kan faktisk hjælpe os til at se klarere. Man kan sige, at den spejler problemerne og viser os, at her er noget, vi er nødt til at tage fat i.

Jalousi er ikke bare en følelse, men kan ses som dét, den danske filosof Løgstrup kalder en ”kredsende livsytring” eller en "tanke-følelse". Den kredser så man blive indesluttet og den skaber rigtigt besværlige reaktioner, tanker og følelser. Disse reaktioner provokerer den anden til reaktioner, som forværrer jalousien. De to bliver fjender, hvor der er brug for samarbejde.

Bag oplevelsen ligger andre følelser, som ofte overskygges af oplevelsen af jalousi. Det afgørende er at få kontakt med disse følelser. Blive opmærksom på dem, for disse egentlige følelser er mere flydende og bevægelige. De ændrer sig, hvis man er i dem og det er muligheden.

Den mest afgørende følelse er frygt. F.eks.
- Frygt for at miste sin partner.
- Frygt for, at andre får den nærhed man selv gerne vil have.
- Frygt for at blive svigtet.


Jalousien kommer til én uden at man har ønsket det og den kan som regel ikke bare overvindes med vilje. Tvært imod. Jo mere man er utilfreds med den og prøver at skubbe den væk, des voldsommere bliver den. Man kan ikke med sin vilje slippe fri af den. Der må findes en vej, hvor viljen har magt og ved at have fokus på den underliggende følelser er det muligt at ændre. Det kan der arbejdes med individuelt.

I parterapi kan man lære at forstå, hvordan jalousien gensidigt opleves og hvordan reaktioner forstærker jalousien. Det giver mulighed for et samarbejde, hvor jalousien rummes og hvor der kan samarbejdes om at dæmpe jalousien i stedet for at gøre den værre.Parterapeut Hans Jørgen Juhler
Carl Baggers Alle 23. 2920 Charlottenlund
  Tlf. 2925 9287.   post@hjjuhler.dk