Hans Jørgen Juhler

Carl Baggers Alle. 2920 Charlottenlund

TLF: 29 25 92 87.    MAIL

Hvad ligger der bag skilsmisseprocenten?


Skilsmisseprocenten er høj. Hvad er din forklaring eller forestilling om det? Måske du tænker, at det er fordi det heldigvis er lettere at blive skilt. Tidlige var man mere bundet til hinanden i ægteskaber, og specielt var det ofte svært for kvinder efter skilsmisse. De var nærmest bundet til ægteskabet uanset hvor umulig manden var.

Jeg er enig med dig, men har en tilføjelse med tyngde, synes jeg selv. Du får min tilføjelse her. Der ofte mindre børn impliceret i en skilsmisse. Jeg tror de fleste vil være enige i, at det kan være bedre for børn med glade skilte forældre end at leve i en familie med destruktiv stemning og skænderier. Man børn får også næsten uden undtagelser en byrde med fra en skilsmisse. Dybt i barnet plantes et ønske om genforening, som følger barnet. Ofte er det barnet, det kommer til at bære en meget svær side af skilsmissen, nemlig at verden nu er delt op i to steder at bo eller et savn af den ene forældre i lange tid.

Derfor er der god grund til at se på årsagen til skilsmisse. Er der for mange der bliver skilt? Selv om jeg mener det kan være det rigtige for mange at blive skilt, så er jeg også overbevist om at for mange bliver skilt.

Et kærlighedsforhold er nemlig altid et konflikt felt. Et konfliktfelt som er en stor udfordring for de to. Den udfordring er meget svær, for der er så meget der ligger ubevidst hen, og det ubevidste styrer os. Det har man altid vidst. I eventyr er trolddommen ofte ophævet, hvis man gætter troldens navn, som f.eks. i eventyret om Rumleskaft. Det er det, der er kernen i parterapi, at afdække, det, der ikke kendes, så troldskaben kan ophæves. Et kærlighedsforhold udvikler sig nemlig ofte fra at være et eventyr med prinsesser og prinser til at være et mareridt.

Et hvert kærlighedsforhold har sin egen historie og sin egen form og sit eget spil, men der er også noget til fælles. Alvorlige konflikter i kærlighedsforhold er et spil mellem nærhed og selvstændighed. Et dialektisk spil. Nærhed og selvstændighed er to eksistentielle størrelser eller livsomstændigheder som spiller deres dialektiske spil i ethvert kærlighedsforhold og som uundgåeligt fører til konflikt. De to er nemlig hinanden forudsætninger og modsætninger. Du kan ikke have rigtig nærhed uden selvstændighed. Uden selvstændigheden er du opslugt af den anden eller omklamret af den anden. Hvis du ikke har nærhed, bliver din selvstændighed rodløs og fritsvævende. De forestillinger og tanker du gør dig for at retfærdiggøre og forstå dine handlinger er ofte usande. Det er andres, de personer, der er dig nær, der oplever dine handlingers konsekvens og som kan hjælpe dig til en mere gangbar forståelse.

I et kærlighedsforhold kan spillet se sådan ud: Den ene (f.eks. kvinden) er bange for at nærheden er i fare, fordi den anden trækker sig og ofte bliver fjern. Hun presser derfor på for at få genoprettet kontakten. Da det sker i angst bliver det iklædt kritik og bebrejdelser. Han kan ikke kende den bløde og kærlige kvinde han giftede sig med. Hun kan dårligt nok kende sig selv.

Han oplever sin selvforståelse (eller selvstændighed) truet. Han kan ikke gøre noget så hun er tilfreds, synes han. Han ser sig selv i hendes øjne som et monster. Han oplever selv et monster af en aggressiv og umulig kvinde. Han skræmmes af truslen mod selvforståelsen og i et forsøg på at beskytte sig, trækker han sig på den måde, som opleves af hende som en afvisning.

De to ser ikke egne handlinger klart og slet ikke hvordan handlingerne opleves af den anden og påvirker den anden. De ser hver især et skyggespil, som ikke er virkeligt. Et skyggespil, men en skurk .... den anden. Det sker fordi man mærker tydeligt, hvad den andens handlinger gør ved een, men man bliver blind overfor egne handlinger og blind overfor det, den anden oplever. Empatien er væk.

Det er det spil eller et spil der ligner, som er årsagen til de fleste skilsmisser.

I parterapi af afdækker vi sammen spillet så de kan kan hjælpe hinanden i stedet for at blive fanget i et destruktivt spil.


Parterapeut Hans Jørgen Juhler
Carl Baggers Alle 23. 2920 Charlottenlund
  Tlf. 2925 9287.   post@hjjuhler.dk