Hans Jørgen Juhler

Carl Baggers Alle 23. 2920 Charlottenlund

TLF: 29 25 92 87.    MAIL

Jeg er gået på pension og laver ikke mere terapi.Hvordan komme videre efter utroskab?

parterapi Hans Jørgen Juhler
Carl Baggers Alle 23
2920 Charlottenlund

Smerten og skuffelsen efter utroskab er ofte overrraskende voldsom og reaktionerne også. Det kan være svært at forstå, hvor voldsom utroskab kan være følelsesmæssigt, hvis man ikke selv har været udsat for det. Afmagt, raseri, uholdbar uro og tvivl. Vilde tanker, som langt overskrider, hvad man overhovedet kunne forestille sig. Smerten er en reaktion på det svigt utroskaben er og den trussel mod selvforståelsen og stoltheden, som utroskaben forvolder. Det er en angst for den tomhed, som svigtet skaber. En angst for at miste det man havde. En angst over tabet af en drøm om kærlighedsforholdet og af en drøm om hvordan livet skulle forløbe. Det følges af en stikkende og tærende mistillid og utryghed. Ens verden er styrtet sammen. Utroskab er en traumatisk oplevelse.

At vende ryggen til den anden efter utroskab kan virke som den mest oplagte løsning. Det kan umiddelbart virke befriende og give lettelse. Men smerten og traumet, skabt af utroskab, følger med. At vende ryggen til kan vise sig at være en flugt fra at vokse og tage det tunge ansvar for at få et forhold til at fungere. Finde svaret på, hvordan kommer man over utroskab?

På den anden side kan utroskab være dét, der endeligt afgør, at forholdet ikke skal fortsætte.

Eller måske har du, dybt såret efter utroskab, mod til at indrømme overfor dig selv og din partner, at du stadig har et ønske om at få forholdet til at fungere. Vælger I den vej, kan det ske, at I i tide opdager, at utroskaben ikke bare var et beklageligt traume, men en alarm, et signal om at vågne op. En eksplosion, som blæste den tidligere konstruktion omkuld og tillod et sundere, mere bevidst og modent forhold at blomstre.

Den dybe rystelse I begge oplever efter utroskab, levner jer ikke mange chancer for at afprøve styrken af Jeres forhold. I parterapi kan jeg give jer nogle redskaber til at komme videre. Jeg opfordrer jer til at udfordre smerten og udforske, hvad I er i stand til at gøre sammen.

Parterapi efter utroskab afhænger af, hvad I har brug for. Det store spørgsmål er, hvordan kommer man over utroskab? Ofte vil der kunne skelnes mellem tre faser i processen:

1. At bringe mere ro over følelserne efter utroskab

Afsløring af utroskab er ofte en traumatisk oplevelse for begge. Den, der er udsat for utroskab, rammes af en voldsom oplevelse af tab og svigt. Den utro tæres af ambivalente følelser og rystet selvforståelse. Det er nødvendigt at få lidt ro, så forholdet kan overvejes med fornuft. Jeg kan i parterapi hjælpe jer med at få snakket om det og med at få sat ord på følelser. I parterapien vise jer, hvad I kan gøre, og hvad I ikke skal gøre.

2. At beslutte, om forholdet skal fortsætte efter utroskab

Når der er lidt mere ro kan I overveje, om I vil forsøge at genopbygge forholdet, eller om det skal afsluttes. Det er afgørende, at få snakket om, hvordan parforholdet var og få en forståelse af, hvad I kan gøre for at genopbygge, så I modent kan overveje, hvad der er den rigtige løsning. Vælger I at gå ind i processen med genopbygning, er det vigtigt, at I begge beslutter det og klart melder ud, så forsøget kan være helhjertet. I parterapi efter utroskab kan jeg vise jer muligheder, så I kan træffe beslutning på bedre grundlag.
Ønsker I at fortsætte sammen, så er det vigtigt at tilgive på et tidspunkt.3. At genopbygge forholdet efter utroskab

Det er vigtigt:

  • at lære at tale sammen, så I forstår hinanden og opmuntrer hinanden til at være åbne og dermed sårbare.

  • at den utro part gør sig fortjent til tillid, og at den sårede part får fortalt, hvad der er brug for, for igen at kunne opbygge tillid.

  • at lære at mødes konstruktivt, når der er uoverensstemmelser, så åbenheden kan bevares i længden.

  • at forstå de sår I har med fra tidligt i livet, og hvad I kan gøre for disse ikke saboterer jeres parforhold i dag.


Efter utroskab er opgaven et stort kærlighedsforhold. Det er opgaven. Det er når traumet er faldet til ro og kærligheden blomstrer den sidste tvivl forsvinder. En større bevidsthed. En større åbenhed i samtalen. En større gnist og seksualitet. En større fylde i kærlighedslivet.

Min forståelse af utroskab

I ca 15 år har jeg arbejdet udelukkende med parterapi og en stor del af disse parterapier har været efter utroskab. Jeg hat måttet revidere min forståelse af utroskab under vejs for at forstå det det skete i min klinik. Her får du min forståelse af, hvad der oftest er i spil ved utroskab. Enhver utroskab har sin historie og sin smerte. Det efterfølgende er en generalisering, som aldrig kan være dækkende for den aktuelle sag. Jeg tager det med i håb om at det kan være en hjælp at høre min overordnede forståelse af utroskab. Ud fra det kan I måske afgøre, om I har lyst til at kontakte mig og få hjælp i parterapi.

Utroskab handler som regel ikke kun om sex

og som regel ikke om, hvorvidt du elsker din partner eller han/hun dig. Når der opstår alvorlige besværligheder i parforholdet, og man ikke aner, hvad man skal stille op, eller hvad der foregår, så kan utroskab være en måde at flygte ud i en oplevelse af liv og lidenskab.
Overraskende er det, at utroskab også forkommer i forhold, hvor begge oplever forholdet som godt og kærligt. Flugt er ofe ikke den afgørende faktor og derfor kan det være rigtigt svært for begge at forstå, hvordan utroskab kunne opstå.
Det er almindeligvis ikke særligt befordrende at søge årsagsforklaringer, selv om begge kan være tilbøjelige til det. Det er langt bedre at få en forståelse for, hvordan det kan ske og her kan parterapi være den afgørende brik.

Det er et paradoks

at trods fysisk nærhed i en affære, så er affæren oftest en flugt fra nærhed. Nærhed i et parforhold forudsætter, at man forholder sig til sine frustrationer, problemer og bekymringer og tager modent ansvar for dem. Men når frustrationer og problemer melder sig, er det i form af følelser som ubehag, skuffelse, frihedsberøvelse, styring, mangel på opmærksomhed, mangel på eventyr, romantik eller erotik. Man oplever sig ikke forstået og ikke elsket. I den situation kan det være uendeligt svært at tage ansvar og få gang i snakken på en konstruktiv måde. I stedet lukker man sig inde eller bliver kritisk overfor partneren. Man er i underskud og utroskab opstår oftest i underskudssituationer - og ofte uerkendte underskudssituationer, for man er ikke opmærksom på sig selv, ikke selviagttagende, men derimod rettet mod alt det, der kommer udefra og virker ubehageligt.

Afsløring af utroskab

sætter begge i krise med voldsomme følelser og forsvar. Magter parterne at tage udfordringen op, er der gode muligheder for at lære noget helt afgørende om hvordan man udvikler et godt og stort parforhold. Lige så dybt man kan komme i mørke og smertefulde følelser, ligeså højt kan kærligheden vokse. Det er et paradoks ved krise. Mulighed for udvikling.

For den, der er udsat for utroskab

opleves det som et knytnæveslag. Man rystes i sit inderste. Ens verden knuses. Løfter er brudt, hvad enten de er fremsat i et højloftet kirkerum eller hvisket i al fortrolighed. Al tillid er væk. Følelserne bruser: raseri, jalousi, oplevelse af tab og forladthed. Rædsel ved at være forrådt strides med en isnende følelse af frygt og afmagt. Den indre dialog: - Hvordan kunne han/hun gøre det? Er det min egen skyld? Hvad har elskeren/elskerinden, som jeg ikke har? Hvorfor lyttede jeg ikke til signalerne om mistillid og afstand? Hvad har jeg gjort, siden han/hun finder på dette? Ønsker jeg at stoppe forholdet? Hvad er der foregået? Hvornår har de været sammen? Hvor har de været sammen?

Den, der har været utro

har ofte besvær med selvforståelsen. At blive afsløret som "svindler". En man ikke kan stole på, utroværdig - det er i modstrid med, hvordan han/hun forstår sig selv. Derfor er forsvar og forsøg på forklaring så nærliggende, men der er ikke rigtigt nogen forklaring. Det bliver efterrationalisering og bortforklaringer, som mere fastlåser situationen end hjælper en proces på vej. Det er terapeutens opgave i parterapi at guide forsvaret til at falde til ro, så partnerens følelser kan mødes mere åbent og ansvarligt.

copyright 2010 Hans Jørgen JuhlerGå til brevkassen

Parterapeut Hans Jørgen Juhler
Amagertorv 14B, 3. 1160 København K.
  Tlf. 2925 9287.   post@hjjuhler.dk

Hvorfor er man utro?

Den typiske antagelse om utroskab er, at hvis du snyder og er utro, så er der enten noget galt med dit parforhold eller med dig. Enten er det fordi du savner noget afgørende i dit parforhold. Sex, nærhed, fortrolighed, anerkendelse, frihed. Eller der er noget galt med dig. Tanken er, at hvis du har alt du behøver hjemme, så er der ingen grund til at gå andre steder hen, med mindre der er noget galt med dig. Tænker du sådan, så kan du godt tro om.

Det sker at utroskab er det, der afslutter et parforhold, som i forvejen var udbrændt. Og fristelsen er naturligvis større, hvis forholdet ikke fungerer godt. Men den helt overvejende andel af utroskaber har en helt anden karakter. I mine 15 års arbejde med parterapi efter utroskab har jeg måttet revidere min forståelse af utroskab helt grundlæggende for at forstå det, jeg mødte i min klinik. Ud fra den gense antagelse oplevede jeg nogle paradokser, som ikke kunne forklares eller forstås.

Det er f.eks. et paradoks, at utroskab forekommer, selv om begge parter oplever parforholdet som godt og tilfredsstillende og har oplevet sig lykkelige.

De fleste menesker jeg har arbejdet med i parterapi efter utroskab er dybt monogame af overbevisning. De oplever sig knyttet til partneren. De to har en afgørende fælles værdi af at have en familie og være sammen om at skabe den. De har typisk været tro mod deres værdier og overbevisninger i årtier. Men så en dag krydser de grænsen de aldrig troede de ville krydse. Med en risiko for at miste alt. Hvordan kan det gå til?

Der er som regel fire sider af en utroskab: Identitet, seksualitet, moral og kultur. Du får i det efterfølgende en fortælling om det. Jeg håber det kan medvirke til, at du kan lægge "årsagssøgningen" væk og få den erstattet af en fortælling, som kan rumme, at utroskan kan ske og at man kan ende med at lære af det og få et større kærlighedsliv.

Utroskab er på den ene side udtryk for en længsel, der lå skjult. I hjertet af utroskab finder man ofte en dyb længsel efter ukompliceret følelsesmæssig kontakt; efter fornyelse; efter frihed; efter seksuel intensitet. Det er en længsel, der ligger skjult i noget man har mistet eller ikke oplevet. Det er skjult. Det præger ikke hverdagen. Det er et udtryk for, at passion ikke bare kan lægges på hylden med sikkerhed for at den bliver liggende der. Den kan pludseligt aktiveres. I aktiveringen ligger et ønske om at generobre dele af os selv, som vi har mistet eller det kan ses som et forsøg på at bringe vitalitet tilbage i sider, der i dagligdag, krav og tilpasning har mistet vitalitet.

Jeg tænker på Inger, som er lykkeligt gift og elsker sin mand. Hun ønsker på ingen måde at såre sin mand. Hun har altid gjort, hvad der ventedes af hende. God pige. God hustru. God mor. Omsorgsfuld datter. Inger faldt for gartneren, som fjerne et træ fra deres have. Med sine redskaber, maskiner og tatoveringer var han hendes modsætning. Men i en alder af 44 er affæren den ungdom hun aldrig havde. Hendes historie understreger for mig, at når vi søger andres nærhed, så er det ikke altid vores partner vi vender os væk fra, men derimod den person vi selv er blevet. Det er heller ikke så meget at vi søger en anden person, som det er at vi søger et andet selv.

Hvis utroskaben afsløres, så er det en anden side der træder frem, for utroskab er også bedrag. Nu rettes der øjne mod een som spørger: “Hvordan kunne du gøre det mod mig? Hvordan kunne du lyve og bedrage? Såre mig så dybt. Kender jeg dig overhovedet?” Man har ikke kun bedraget sin partner, men også sine egne værdier. Man kender dårligt nok sig selv. Måske er man ved at miste det hele? Længslen efter intensitet, kontakt, frihed - er nu erstattet af panik over at have snydt både den anden og een selv.

• Fortsættes her.

copyright 2010 Hans Jørgen Juhler
Brev fra brevkassen:

Samspil dæmper angst!


Kære Hans Jørgen.
Jeg har læst din side om utroskab mange mange gange. Jeg er stadigvæk rystet og i perioder enormt plaget af sorg og angst. Min mand var mig utro, og jeg opdagede det for et 1/2 år siden. Utroskaben rystede os begge to voldsomt. Vi har de sidste 6 måneder bearbejdet krisen sammen. Vi har talt og grædt. Vi er tætte og fortrolige. Tilliden er genetableret, og det paradoksale er at vores kærlighed føles endnu stærkere end nogensinde. Jeg tilgav ham, fordi jeg mærkede at vores kærlighed var intakt.

Hvor længe kan jeg forvente at blive plaget af denne opslidende sorg og disse angstanfald? Det er så smertefuldt nogle dage og andre dage kan jeg næsten ikke mærke sorgen... Er det normalt at følelserne veksler sådan? Og er det muligt at komme sig helt ?

MVH X
--------

Kære X
Jeg kan godt forstå, at det er opslidende med angst og sorg et halvt år efter utroskaben.

Det er normalt at følelserne svinger meget efter utroskab. Det er meget forskelligt, hvor lang tid der går inden det falder mere til ro. Men ... du vil komme helt fri af det.

Utroskab er ofte en traumatisk oplevelse. Oplevelsen er mere rystende og voldsom end vi i vores kultur forventer. Vi lever i en individualiseret kultur og overraskes over det bånd af tilknytning der opstår i et kærlighedsforhold. Først når båndet er truet eller skadet får vi øje på det. Trussel mod tilknytningen giver angst og panik. Det kan være rigtigt voldsomt, for det virker også som en "trussel på livet". Det truer personligheden og det virker som en "trussel på livet". Det paradoksale er, at det indeholde både en stor vækstmulighed og en risiko for at angsten bider sig fast.

Angsten er grundlæggende en angst for at opleve utroskab igen. At blive "truet på livet" igen. Det kan være uforståeligt, at utroskaben kunne ske. Hvorfor gjorde han det? Du står med et dilemma, som er med til at fastholde angsten. Hvis du ikke forstår og ikke kan se og mærke hvorfor det ikke skulle ske igen, så mangler angsten en bremseklods.

Et holdepunkt for dig kunne være om din mand har lært af utroskaben. Det tror jeg han har. Jeg forslår, at du taler med din mand om hvad han har lært af perioden efter at utroskaben er afsløret og beder ham være tydelig og specifik. Det er også en afklaring for ham, tror jeg. Spørg ham hvad han har lært moralsk af det? Spørg ham om hans syn på kærlighedforhold har ændret sig? Spørg ham hvordan du kan regne med, at han ikke er utro igen?

Han vil få fokus på den erfaring han har gjort. At være mere sikker på sin erfaring støtter op om læringen. Dette er et livsvilkår for mennesker. Livsvisdom kommer af erfaring og erfaring er, at man har handlet uhensigtsmæssigt og lært af det. Det er en helt grundlæggende og personlig viden om livet der skabes. Man kan læse sig til meget og tænke sig til meget, men det, der tæller, når det gælder - det er den personlige erfaring. Sæt fokus på den. Det kan give dig en bremseklods i forhold til angsten og gøre din mand klogere på sig selv.

Og ja, det kan overvindes så det ligger som en sårbar men værdsat erfaring for jer begge. En erfaring, som var rigtigt voldsom og ubehagelig, men som gjorde livet større og fik kærligheden til at blomstre.

Mange hilsner
Hans Jørgen Juhler

---------

Kære Hans Jørgen.
1000 tak for dit svar. Det gav mig også mod til at snakke med min mand.  

En af mine "forhindringer" for at komme videre, har været at jeg ikke har "turde" konfrontere min mand med den tilbagevendende smerte utroskaben har forvoldt mig. Efter 3 måneder tog jeg mig selv i at tænke: stop nu med at tænke, føle og have 1000 spørgsmål. Jeg ønskede at give ham fred ( og mig selv fred ) det var alt for smertefuldt at spørge ind til det der skete. Jeg magtede ikke at forholde mig til det, fordi smerten var for stor, og bare ordet utro føltes som en kniv i hjertet. Og jeg frygtede at min mand ville sige: "nu har jeg fået nok af at høre på dig og din smerte" eller: "jeg gider ikke svare på flere spørgsmål".

Denne morgen bad jeg min mand sætte sig ned - og mit hjerte hamrede i angst! og jeg delte smerten med ham, og jeg viste ham mit brev til dig og han læste dine svar. 

Han blev glad og lettet for at jeg delte mine tanker med ham, og han sagde:"Det jeg har lært af mit svigt er, at hvis man fornægter sin egen sorg og smerte bliver livet til et helvede på jord, og jeg svigtede mig selv da jeg forsøgte at undvige. Og hvis ikke du deler din sorg og smerte med mig, glider vi fra hinanden igen, for det var præcis derfor vi endte her. Fordi jeg ikke magtede at konfrontere dig med min smerte over vores ulykkelige kærlighed, og det er det sidste jeg ønsker at miste. Jeg elsker dig, og har altid elsket dig, og jeg vil lytte og trøste dig til evig tid"

Dette svar kom bag på mig. Jeg er meget taknemmelig for dit svar og jeg er meget lykkelig lige nu.
  Mvh X