Hans Jørgen Juhler

Carl Baggers Alle 23. 2920 Charlottenlund

TLF: 29 25 92 87.    MAIL

Løs konflikter i parforhold

copyright: 2019 Hans Jørgen Juhler.

Hvad er det særlige ved konflikter i parforhold
og hvordan løser man dem?Hvordan skal vi forstå konflikter i parforhold?

Hvorfor er det lige jeg siger “løs konflikter i parforhold” og ikke bare “løs konflikter”? Det er faktisk det afgørende spørsmål, for konflikter i parforhold er noget ganske særligt. Det er kærlighed det gælder, og derfor er der meget på spil, for kærlighed er meget vigtigere i et liv, end vi almindeligvis tænker. Det at opleve sig “set”; at opleve sig elsket; at opleve sig betydningsfuld; at opleve sig begæret. Og det vel at mærke, af een, man elsker og som elsker een. Det er afgørende for et godt liv.

Når vi ikke oplever os elsket eller ikke oplever os set i et kærlighedsforhold, så kan det virke som “en trussel på livet” og derfor kan det give voldsomme følelsesmæssige reaktioner. Reaktionerne kan skabe afstand og være destruktive for forholdet. Der er ofte også en negativ udvikling i det, sådan at reaktionerne efterhånden bliver voldsommere eller hyppigere. Det fører til et reaktivt miljø.

Men konflikter i parforhold er også noget særligt, fordi vi bringer tilknytningsadfærd med os. Når det bliver svært i et parforhold, så tyr vi ofte ubevidst til reaktioner i mønstre, som vi har med os. Når det sker, så er empatien for den anden væk og begge havner i forsvarsreaktioner. Konflikten eskalerer og er ikke til at stoppe, hvad enten den er højlydt eller mere forgår i tavshed.

Hvordan løser man konflikter i parforhold?

Konflikter i parforhold skal ikke “bare” løses, som man kunne ønske det om andre konflikter. I kærlighedsforhold er det ikke nok med ro og fordragelighed, for så er det ikke et velfungerende kærlighedsforhold. Derfor er det helt afgørende, at lære, at løse konflikter i parforhold, sådan at det udvikler nærhed og varm kontakt. Skaber rum for kærlighed og udvikling i kærlighedens dybde.

Hvis det skal kunne lade sig gøre, så må de to i kærlighedsforholdet lære både sig selv og hinanden bedre at kende.

Vælger I at få hjælp i parterapi hos mig, så afdækker vi sammen dynamikken i jeres konflikter og find sårbarheden bar. Det hjælper jer til at mødes bedre og hjælpe hinanden, sådan at konflikter kan føre til udvikling af tryghed, nærhed og kærlighed.

Hvad kan I selv gøre for at løse konflikter i jeres parforhold?

Hvis I vælger selv at prøve, at blive bedre til at løse konflikter i jeres parforhold kan I måske bruge følgende forståelse og fremgangsmåde:

Forestil jer, at I har hver jeres udsigtstårn, hvorfra i oplever, hvad der foregår. De to udsigtstårn kan stå forskelligt, afhængig af situationen. Nogle gange står de ikke så langt fra hinanden, og det I oplever er ikke så forskelligt. Dog vil der altid være en forskel i det, I iagttager. Der er noget den ene ser, og som den anden ikke kan se. Det er forskelligt, hvad I lægger mærke til ud fra interesser og humør.

I andre situationer er der langt mellem udsigtstårnene. Måske er der en skov mellem dem, så udsigterne er helt forskellige.

Ideen er nu, at I, når I prøver at løse konflikter i parforholdet, forestiller jer udsigtstårne og starter med at respektere, at I har to forskellige udsigter. Her er ikke "sandheder", men to forskellig udsigter.

Skift så med at fortælle om jeres udsigt. Hold dig til din egen udsigt og hold dig helt fra den andens. Tal for dig selv og om dig selv. Sig f.eks.: “Nu vil jeg gerne fortælle dig om min udsigt, vel vidende, at din udsigt er anderledes”. Fortæl så, men din partner lytter oprigtigt til dig. Du skal holde dig til din egen udsigt, for ellers bliver der meget været for din partner at lytte og holde sig i ro.

Inviter så din partner med over i dit tårn. Sig f. eks.: “Vil du besøge mig i mit tårn og se om du kan se min udsigt?” Din partner fortæller så, hvad der er meningfuldt af det, du har fortalt. Det er ikke enighed der udtrykkes, men alene at det giver mening.

Du spørger så: “Er der noget at det jeg har fortalt, der ikke giver mening for dig?” og du hjælper din parter ved at uddybe de uklare steder i din fortælling.

Derefter er det din partners tur til at fortælle.

Vælg evt. en genstand, som den talende kan holde i hånden, så længe vedkommedes tår er i fokus og giv genstanden videre, når I skifter.

Det lyder simpelt, men det er meget svært. Start med små emner, så I gør erfaring med, hvor vigtigt det er at holde sig til sin egen udsigt.Parterapeut Hans Jørgen Juhler
Carl Baggers Alle 23. 2920 Charlottenlund
  Tlf. 2925 9287.   post@hjjuhler.dk