Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/5/d/a/parterapi.info/httpd.www/parterapi-foelelser.php on line 14

Hans Jørgen Juhler

Carl Baggers Alle. 2920 Charlottenlund

TLF: 29 25 92 87.    MAIL

Følelsernes helende kraft.


Det er indlysende, tror jeg, at følelser spiller en afgørende rolle i kærlighedsforhold. Både en meget positiv og til tider en meget negativ rolle. Man kan synes, at følelser spiller en for stor rolle, specielt naturligvis når de negative følelser er for dominerende. Fra min parterapi, og fra mit eget liv, ved jeg, at det jo ofte er den andens negative følelser der er for meget. Man mærker konsekvenserne af den andens følelser på egen krop og de rammer ofte ømme punkter, så det har en sårende, smertende virkning. Ens egne følelser og reaktioner opleves jo ikke så tydeligt af een selv. De opfattes ofte mere som en følge af den andens udfoldelser. Vender vi billedet om, så er det sikkert ret indlysende, at et kærlighedsforhold kan havne i en negativ og ofte destruktiv udvikling, hvor det negative ikke forløses og hvor der skabes en erfaring, som gør både følelser og reaktioner kraftigere. Begge haver i en situation, hvor de oplever, at den anden ikke lytter og ikke forstår. Hvor empatien er væk. I stedet skabes der en afstand og en kulde eller opgivenhed. Stemningen tager energien og glæden.


Den situation er helt modsat det, de to tidligere har oplevet. Der, hvor kærligheden kan udfolde sig oplever man sig jo netop hørt og forstået. Værdsat og betydningsfuld for den anden. Det giver energi, glæde, mod på livet.


Det helt afgørende spørgsmål er, hvordan vender man den negative udvikling, hvis den udfolder sig? Det spørgsmål har naturligvis været helt aktuelt for parterapeuter lige så længe der er tilbudt parterapi. Tidligere så parterapeuter det som deres opgave at overbevise stressede par om at minimere eller erstatte deres følelser med fornuft, indsigt, forhandlings færdigheder og pragmatisk problemløsning. Adfærdsterapi og løsningsfokuserede tilgange. Men stærke følelser i kærlighedsforhold er svære at komme uden om og de undertrykkes kun med store omkostninger.


Den gode nyhed er, at det nu kan gøres meget mere hjælpsomt og positivt. Vi har i dag en viden om kærlighedsforhold, som giver mulighed for at hjælpe par til at gøre ny og transformerende erfaring. Det vil jeg gerne fortælle dig om.


Det nye tager afsæt i tilknytningsteori. En forholdsvis ny gren af psykologien. Tilknytningsteorien siger, at vi dels har nogle tilknytningsmønstre med os fra barndommen. Fra den første tilknytning til mor. I den ligger nogle tilbøjeligheder til oplevelser, reaktioner og følelser, som ligger i det der kaldes implicit hukommelse. Det betyder, at det er skjult for vores almindelige bevidsthed, men giver følelser og reaktioner, som netop fordi de ikke er bevidste, tager magten fra os. Sniger sig ind på os bagfra og overvælder os.


I voksen alderen knytter vi os til en partner og i den tilknytning aktiveres de gamle følelser og reaktioner. Det sker specielt i kærlighedsforhold. Det betyder, at man i en konflikt i et kærlighedsforhold kan komme til at befinde sig i to tider. Dels i konflikten her og nu og dels i fortiden i form af reaktioner som udløses af implicit hukommelse. Vi kommer til at kæmpe med en usynlig “fjende” i både os selv og i partneren. Det, at det er usynligt for os, har netop den følge, at det overrumpler os og tager magten fra os.


Løsningen er at trække den usynlige “fjende” frem i lyset. Det er en bevægelse, som ikke er ny. I eventyr er det kendt. Tag f.eks. eventyret om Rumleskaft. Afsløres troldens navn, så er trolddommen ophævet. Det jeg gør i terapi er, at jeg sammen med parterne, er nysgerrig efter, hvad der sker bag facaden. Jeg siger f.eks. når en klient bliver vred: “Stop lidt. Stop op lidt. Hvad sker der for dig?” Hun svarer: “Jeg blev så vred over at han kan påstå at jeg er hysterisk og overeagerer.” Jeg spørger: “Hvad skete der lige før du blev vred? Kan du fange, hvad der skete et splitsekund før du mærkede vreden?”


Ved at afdække hvad der sker bag facaden viser der sig et nyt billede. Hun plejer at kritisk og bebrejdende, fordi han virker ligeglad med det praktiske i familien. Men får hun fat i det, der ligger før vreden, så mærker hun måske, at hun er bange. Bange for at det ikke kun er det praktiske har er ligeglad med, men at han ikke elsker hende lige så meget som hun elsker ham.


Han kan i hendes kritik og bebrejdelser ikke genkende sig selv. Så det han får fat på, når han prøver at mærke hvad der sker f.eks. lige før han trækker sig og lukker i, det er, at hans integritet er truet. Han er sat skak mat. Han ser sig selv som en handlekraftig mand og nu står han i lyser af hendes kritik som et ynkeligt skvat, der bare trækker sig. Han elsker hende og savner hende, men det er sværere og sværere at få kontakt med det efterhånden som det overdøves af kritik og bebrejdelser.


Det foregående er meget forkortet, for det er en opgave, at få fat på det, der ligger bag facaden. Det er også en opgave at holde det frem i lyset, for det er tilbøjelig til at falde tilbage i det skjulte mens facade følelser og reaktioner tager pladsen.


Kommer det, der tidligere var skjult frem så det kan fastholdes, så sker der det, at hun, ud over oplevelsen af, at han trækker sig og virker ligeglad, så ved hun, hvad der sker for ham bag facaden. Hun ved, at han elsker hende men bliver så ramt, at han trækker sig. Han ved, at hun skælder ud, fordi hun bliver bange.


Nået dertil begynder de to at gøre ny erfaring. Det lykkes f.eks. for ham at huske, at hun er så bange for at han ikke elsker hende og selv om han er truet i situationen, og er tilbøjelig til bare at trække sig og gå sin vej, så får han sagt: “Jeg mærker, at jeg er tæt på at lukke i, og det vil jeg så nødigt gøre, for jeg ved hvor vi havner. Giv mig lige 5 minutter til at sunde mig, så skal jeg nok være der igen.”


Efter de 5 minutter vender han tilbage og siger: “Nu lytter jeg til dig, men hjælp mig.” Hun siger: “Jeg er glad for at mærke du godt vil lytte. Jeg skal passe på, hvordan jeg får sagt der.”


De begynder at gøre en ny positiv erfaring, som for dem begge er motiverende. Selv om de stadig falder i, så får de nu mødt hinanden bagefter, når der er mere ro på og det holder den “usynlige fjende” fremme i lyset. Det der sker er helt forskelligt fra at lære og udøve forhandlingsteknik eller øve sig i kommunikation. Det der sker er en begyndende heling af de sår, der skaber de farlige reaktioner. Det er den nye erfaring, der efterhånden erstatter den gamle.


Det løser jo ikke, at Han er mindre med, end hun ønsker, men det betyder, at de kan tale om det mere roligt og konstruktivt. De er begge mere rummelige og tålmodige. De flytter sig i forhold til hinanden på en ny måde. Han får sendt nogle afgørende signaler om at han gerne vil hende. Selv i små handlinger fra hans side ligger der for hende et stort signal, som giver ro.

copyright © 2016 parterapeut Hans Jørgen Juhler

Parterapeut Hans Jørgen Juhler
Carl Baggers Alle 23. 2920 Charlottenlund
  Tlf. 2925 9287.   post@hjjuhler.dk