Warning: session_start(): Session cannot be started after headers have already been sent in /customers/5/d/a/parterapi.info/httpd.www/parterapi-hjaelper-det.php on line 14

Hans Jørgen Juhler

Carl Baggers Alle. 2920 Charlottenlund

TLF: 29 25 92 87.    MAIL

Parterapi - kan det hjælpe?


Forelsket! Sådan starter et kærlighedsforhold oftest. Alle, der har været i et kærlighedsforhold i længere tid ved, at der følger perioder med konflikt. Åbne eller i det skjulte. Følelsesmæssige udsving. Fra den største lykke i forelskelsen til stor frustration og opgivenhed eller fortvivelse. Følelser i hele spekteret. Reaktioner, så man dårligt kan genkende sig selv. Udadvendt i aggression eller indad i kulde og lukkethed. Desværre har den negative side af følelsesspekteret en særlig kraft. Der afspejles i skilsmissestatistikken. Man kan havne i en negativ spiral, hvor kærligheden overskygges af kulde, afstand, frustration. Den elskede forvandler sig fra at være en “drømme partner” til at være et “mareridt”. Hvordan kan det gå til? Hvad stiller man op?

Den psykologiske teori om tilknytning giver et godt bud på det. Børn er fleksible og tilpasningsduelige væsner. De former sig efter opvækst omstændighederne. De er helt afhængige af forældrene og påtager sig “tilknytningsmønstre” som ofte følger med livet igennem. Man får nogle sår med sig. Når der i voksenliget bliver “trykket” på disse sår gør det ondt, lige som det gør ondt når det trykkes på et rigtigt sår. Man reagerer på det. I et kærlighedsforhold udsættes “tilknytningssårene” for særligt hård tryk når der er konflikter - og det er der, for et kærlighedsforhold er uvægerligt også et konfliktfelt (det kan du lære mere om andetsteds på min side).

Forelskelsen er på den ene side en vigtig og livsbekræftende oplevelse. Man er ude over sig selv og over i den andens verden, med en forståelse som er enestående og gensidig. På den anden sige er der en skjult dagsorden, for den ganske særlige tiltrækning, der er i forelskelsen, har indbygget et andet træk ved mødet, menlig, at man ubevidst genkender noget af sig selv og noget fra ens eget liv i den anden. Det er ikke tom snak når de elskende siger til hinanden: “Det er som om jeg har kendt dig hele mit liv!” Det, der sådan ubevidst er med i mødet, er forbundet med en længsel efter at få helet de sår men har med sig. Den heling er svær, for partneren har også sår med sig og de to’s sår er umiddelbart og gensidigt en udfordring.

Det, du har brug for når sårene røres i tilknytning til partneren, det er at blive mødt og forstået. At partneren følelsesmæssigt viser sin forståelse og viser, at du er elsket også i den problematiske situation. I mange af de situationer, hvor du har det behov, er din partners sår også berørt. Du får sikkert lige de modsatte at det, du har brug for. Begge bliver grundigt berørt og skuffes i en situation med at stort og afgørende behov for at blive mødt. Begge reagerer voldsomt følelsesmæssigt. Måske aggressivt. Måske ved at trække sig og blive kold.

De to får ikke lyttet til hinanden og ikke forstået hinanden for begge har travlt med at passe på sig selv.

I parterapi hjælper jeg de to til at stoppe op og mærke efter i konflikt. Sammen udforsker vi situationen, så det, der tidligere var ubevidst trækkes frem og der sættes ord på. Det, der afdækkes er ofte, at der opstår en ubevidst angst. En angst for at man ikke er elsket eller måske en angst for at men ikke er god nok.

Det viser sig, at det ubevidste er svært at kolde i bevidstheden. Det smutter tilbage i det ubevidste, specielt når der er konflikt og sårene berøres, men efter en del kontakt med det, der ligger bag sårene, lykkes det at holde det i bevidstheden, også når sårene berøres. Det giver en mulighed for at gøre ny erfaring. Man kan f.eks. stoppe op, når man mærker såret er berørt. Trække vejret dybt nogle gange og få partneren med på at gå en anden vej end den man plejer at gå.

Tilknytning er en relationel størrelse. Det er noget, der udfolder sig mellem de to og ikke noget, der alene er hæftet på dig. Når sårene ikke er berørt og man har en god kontakt med hinanden, når kærligheden udfolder sig, så oplever man sig sikker på sig selv og er “sikkert knyttet” til sin partner. Først når sårene berøres udfoldes den usikre tilknytning man har med sig. Hvis konflikterne ikke klares, så man vender tilbage til den sikre tilknytning, så kan den usikre tilknytning blive fremherskende, men kan man hjælpe hinanden tilbage i den sikre tilknytning, så fylder det ikke.


Parterapeut Hans Jørgen Juhler
Carl Baggers Alle 23. 2920 Charlottenlund
  Tlf. 2925 9287.   post@hjjuhler.dk